Filter

För att kunna hävda sig på marknaden har AB Maskinexport sedan många år tillbaka skapat en egen tillverkning av MAXAIR påsfilter/kasetter som tillverkas i filterklasserna G4 och F9. G4-filtren tillverkas i syntetmaterial och finfilren F5-F9 tillverkas i mikroglasmedia som godkänts enligt laboratorietest SS-EN 779.

Som ett alternativ för vissa kunder producerar vi även filter i syntetmedia i extra tunna fibrer ej elektriskt laddade. Samtliga standardstorlekar och specialstorlekar tillverkas med lämpligaste antal fickor och påslängder passande för varje enskild installation. 

MAXAIR påsfilter-kasetter har stor filteryta, lågt initialtryckfall och stor stofthållningsförmåga, vilket sammantaget leder till låga driftkostnader. 
Förutom påsfilter-kassetter levereras även plana och veckade panelfilter, kompaktfiler, microfilter, filtermattor, kolfilter, fettfilter, tubfilter, patronfilter samt fläktremmar.
 

MAXAIR G4 

MAXAIR G4 grovfilterpåsar med syntetmaterial används som förfilter eller huvudfilter i ventilationssytem för avskiljning av större partiklar. MAXAIR G4 har koniskt formade filterpåsar som ger jämn fördelning av luften vilket i sin tur ger låg energiförbrukning och lång livslängd.

MAXAIR G4 filterpåsar tillverkas som standard med galvad plåtram i 25mm eller 20mm tjocklek. Standard påsdjup är 360, 500, 635mm eller efter begäran. 

 

MAXAIR M6 

MAXAIR M6  filterpåsar är tillverkade av microglasfiber av bästa kvalitet med fickor utförda för högsta möjliga smutsupptagningsförmåga, med mycket lång livslängd, låga tryckfall och låg energiförbrukning. 

MAXAIR M6 tillverkas som standard med galvad plåtram plåtram i 25mm eller 20mm tjocklek. Standard påsdjup är 380, 500, 635mm eller efter begäran. Alla storlekar tillverkas.

 

MAXAIR M5 

MAXAIR M5 har hög stofthållningförmåga och avskiljer större partiklar och används som huvudfilter i ventilationssystem. Filterpåsarnas utformning skapar jämn luftfördelning över filtermediat och lång livslängd och därför låga energikostnader.

MAXAIR M5 tillverkas som standard med galvad plåtram plåtram i 25mm eller 20mm tjocklek. Standard påsdjup är 380, 500, 635mm eller efter begäran. Alla storlekar tillverkas.

 

MAXAIR F7

MAXAIR F7 har filterpåsar av microglas som är av den bästa kvalitén och tillverkade för att få den bästa luftgenomströmningen genom filterytan vilket er lång livslängd, låga tryckavfall och låg energiförbrukning. 

MAXAIR F7 används där höga krav ställs på luftkvaliteten t.ex. i kontor, skolor, sjukhus och andra utrymmen där människor samlas eller som förfilter för ännu mer kvalitativa filter.

MAXAIR F7 tillverkas som standard med galvad plåtram plåtram i 25mm eller 20mm tjocklek. Standard påsdjup är 380, 500, 635mm eller efter begäran. Alla storlekar tillverkas.

 

MAXAIR F9

MAXAIR F9 är tillverkat av microglasfiber av bästa kvalitet. Påsarna är koniska vilket borgar för högsta luftgenomströmningen vilket gör att de förorenade partikarna sprids över hela filterytan och ger lågt tryckfall, lång livslängd och låg energiförbrukning. 

Där extra höga krav på luftreningen krävs installeras  MAXAIR F9 som förfilter till HEPA/ULPA filter. Elektroniktillverkning, livsmedels- och läkemedelsindustrin och sjukhus är typiska exempel. Även andra krävande inomhusmiljöer kan F9 installeras. 

MAXAIR F9 tillverkas som standard med galvad plåtram plåtram i 25mm eller 20mm tjocklek. Standard påsdjup är 380, 500, 635mm eller efter begäran. Alla storlekar tillverkas.