MAXAIR kompaktfilter

Finns i plastram i filterklasserna F6-F9 och är avsedda för svåra miljöer med fuktig luft, stora luftflöden och höga temperaturer.