MAXAIR panelfilter

Finns i plant glasmedia eller veckat syntetmedia med pappram av fuktbeständig papp. Panelfiltren förekommer i alla standard- och specialstorlekar.