MAXAIR påsfilter-kassetter 

Produktionen omfattar samtliga filterklasser från grundfilter G4 till finfilter F9.  Både micro-glasmedia och syntetfibermedia ingår i produktionen.  Microglasmediat är godkännt enligt laboratorietest SS-EN779. 

Som alternativ till microglasmediat tillverkar vi även filter i syntetmedia bestående av extra tunna fibrer, dock ej elektriskt laddade.  Påsfilter-kassetterna har stor filteryta, lågt initialtryckfall och stor stofthållningsförmåga, vilket sammantaget leder till låga driftkostnader. 

Samtliga på marknaden förekommande storlekar tillverkas.